tiistai 26. elokuuta 2014

Trofeemetsästys Etelä-Afrikassa


Korjattuani STT:n ja SEY:n virheellisen uutisen, sain paljon kysymyksiä asiasta. Niinpä olin yhteydessä ystävääni Stephen Sutherlandiin, joka toimii ammattimetsästäjänä (PH) turisteille suunnatuissa jahdeissa Etelä-Afrikan Pretoriassa. Viimeisimpinä kuulumisina, hän kertoi ystävineen (joukossa monia riistatilallisia) järjestäneensä sarvikuonojen suojelemiseksi salametsästyksen vastaisia toimintayksiköitä, koska poliisi ei pysty estämään näitä rikoksia. Tähän työhön he ovat omalla kustannuksellaan kouluttaneet koiria, ostaneet ajoneuvoja ja välineitä, kuten yökiikareita ja radiopuhelimia. Heidän toimintansa on säästänyt useiden sarvikuonojen hengen ja 16 raskaasti aseistettua salametsästäjää on jo ehditty pidättää. Heillä ei olisi ollut mahdollisuutta tähän toimintaan ilman metsästysmatkailusta saatuja tuloja.


Salametsästäjät toimivat rikollisjengeinä, joissa AK47 – rynnäkkökiväärein aseistautuneet jäsenet suojaavat salakaatajaa. Ampujan saatua osuman kohteeseensa, (usein vielä henkitoreissaan elävältä) sarvikuonolta hakataan viidakkoveitsellä tai kirveellä sarvi irti.

 

Laitoin Stephen Sutherlandille kopion myös tästä STT:n levittämästä uutisesta ja kysyin hänen mielipidettään paikallisena asiantuntijana. Alla nopea käännökseni vastauksesta ja sen alla väärinkäsitysten välttämiseksi alkuperäinen englanninkielinen vastaus:

Stephen Sutherland


Hei Jaska 

Pyysit minua lausumaan mielipiteeni asiasta, johon suhtaudun ERITTÄIN voimakkain tuntein. Tartun aina mahdollisuuteen kertoa kantani tässä asiassa, koska eläinten oikeuksia ajavat ihmiset eivät tiedä lainkaan kuinka metsästysala toimii. 

Joten... aloitetaanpa. 

Vuonna 1963 oli kolme, todellakin vain kolme, tilaa Etelä-Afrikan rajojen sisällä jotka oli tarkoitettu yksinomaan riistan tarhaukseen. (Riista: tarkoittaa villejä eläimiä luonnollisessa elinympäristössään). Syynä tähän on se, että maatalous ja karjankasvatus olivat maanviljelijöiden hallitsevat tulonlähteet. Viimeisen 50 vuoden aikana riistan tarhaus on lisääntynyt siinä määrin, että siitä puhutaan nyt suojelun vallankumouksena. Tällä hetkellä on vähintään 10 000 tilaa, jotka omistautuvat yksinomaan villien eläinten tarhaukseen niiden luonnollisessa elinympäristössä. Miksi näin, ja mikä aiheutti tämän äkillisen ilmiön? Vastaus on hyvin yksinkertainen... arvo. Eläinten arvo saa viljelijät suosimaan riistaa karjan sijaan. Joten nyt olemme tilanteessa, jossa tuhannet maanviljelijät ovat aktiivisesti mukana laadukkaan riistan jalostuksessa. 

Kaikkialla Afrikassa riistakannat ovat laskussa lukuun ottamatta kahta maata, jotka erottuvat muista selkeästi, Etelä-Afrikka ja Namibia. (On ironista, että maat, joissa riista vähenee, ovat niitä, joissa metsästys on lopetettu.) Molemmissa maissa lainsäädäntö valvoo metsästysalaa tiukasti asettamalla maanomistajille vähimmäisvaatimuksia eläinten metsästykseen tiloillaan. Jos tila on esimerkiksi 100 hehtaaria, voi pitää vain tiettyjä pieniä lajeja, ja tietty hehtaarimäärä eläintä kohti on määrätty. Joten tiloilla ei pääse syntymään ylitiheitä riistakantoja. Tilan kasvaessa lisääntyy sallittujen lajien määrä. Esimerkiksi vähimmäiskoko tilalle norsujen pitämiseksi on 10 000 hehtaaria. Lisäksi luonnonsuojeluministeriö on erittäin tiukka pyyntilupien myöntämisessä ja metsästystä koskevien säännösten noudattamisessa. Minun tulee ammattimetsästäjänä täyttää metsästysilmoitus joka ainoan metsästyksen jälkeen. Ilmoituksesta tulee viisi kopiota: 

1) asiakkaalle 
2) luonnonsuojeluviranomaisille
3) metsästyspalveluyritykselle 
4) eläinten täyttäjälle 
5) ammattimetsästäjälle itselleen. 

Yhtä ainutta metsästystä ei siis tapahdu asiaankuuluvien luonnonsuojeluviranomaisten tietämättä. 
Lisäksi, jos kyseessä on leijona, virtahepo, norsu, sarvikuono, leopardi tai hyeena, on lupa saatava ennen metsästyksen alkamista, joten luonnonsuojeluviranomaisten TÄYTYY hyväksyä metsästys, ennen kuin se edes alkaa. Norsulle ja leopardille pitää saada CITES-merkki, jolloin CITES on siis itse hyväksynyt näiden eläinten metsästyksen.

Eteläafrikkalaiset rakastavat riistalihaa, olemme aina rakastaneet ja niin teemme vastakin. On tuhansia metsästäjiä, jotka lähtevät joka metsästyskausi etsimään valioeläintä lihapataan. Ihminen on tehnyt tätä tuhansia vuosia. Nykyään kuitenkin kotieläimiä kasvatetaan vankeudessa, niille syötetään kaikenlaisia keinotekoisia piristeitä ja sitten tapetaan ja teurastetaan niiden lihan vuoksi... mikä on ero!? 

Farmari A viljelee karjaa taloudellisen hyödyn saamiseksi, farmari B tarhaa riistaa taloudellisen hyödyn saamiseksi. Farmari A vie karjansa teurastamolle, farmari B:llä on innokas metsästäjä, joka tulee ja metsästää eläimen. Molemmat eläimet päätyvät kuolleeksi, molemmat eläimet syödään. Molemmat eläimet ovat kantaneet osansa kasvattaen taloutta, molemmat eläimet on käytetty niille varattuun tarkoitukseen. Jos asiakas nyt vie kotiin saalistamansa eläimen trofeen, MITÄ SITTEN? Hän on ylpeä metsästyksestään ja trofeestaan, joten hyvä juttu!? 

Etelä-Afrikassa ei ole olemassa sellaista asiaa kuin "puistometsästys", ja jos on, niin se on laitonta. En tunne ketään, joka harjoittaisi tällaista ja olen varma, että tällainen hanke päätyy oikeuteen ja vankilaan hyvin nopeasti. Kuten aiemmin mainitsin, on olemassa vähimmäisvaatimuksia, joita tarhaajan on noudatettava pitääkseen tiettyä lajia. 

Aiemmin eläinten oikeuksia puolustavat ryhmät ovat puuttuneet Afrikanmaiden maapolitiikkaan. Esimerkkinä olkoon Botswana ja norsunmetsästyksen lopettaminen siellä ulkopuolisesta painostuksesta. Nykyään Botswanassa on alueita, joista on nopeasti tulossa puoliautiomaita ylisuurien norsukantojen seurauksena. Norsut ovat erittäin tuhoisia elinympäristöillensä, ja kun ihminen aitaa niitä, (vaikka alueet ovat suurempia kuin useimmat Euroopan maat), ne tuhoavat alueensa hyvin lyhyessä ajassa. Suuria maa-alueita Botswanassa ei ehkä koskaan toivu tästä ulkopuolisten organisaatioiden vaikutuksesta. Botswanan kansan kärsii, ja missä ovat nämä järjestöt nyt, ne ovat hiljaa, ne pettivät maan ja tietävät sen. Mikä antaa 20-vuotiaalle norsulle suuremman oikeuden elää kuin 150-vuotiaalle puulle, ja ketä he ovat päättämään Botswanan kansan puolesta, että heidän norsunsa ovat arvokkaampia kuin heidän kasvillisuutensa!? 

Metsästyselinkeino Etelä-Afrikassa on arvoltaan 9,3 miljardia randia vuodessa (640 000 000 euroa). 
Tästä elinkeinosta riippuvien ihmisten määrä kaikissa roturyhmissä on satoja tuhansia, ja heidän huollettavansa mukaan lukien reippaasti yli miljoona yksilöä on yksinomaan tämän elinkeinon varassa. 

Joten kun yliemotionaaliset ihmiset alkavat paremman tekemisen puutteessa viljellä tunteisiin perustuvia argumentteja asiasta, josta he itse asiassa tietävät hyvin vähän, minä suutun! Menkää pelastamaan bengalintiikerit, ne täytyy säästää! Pelastakaa pandat, ne täytyy säästää. Pelastakaa ihmeessä kaikki uhanalaiset lajit, itse kannatan näitä aloitteita. Mutta älkää tulko sanomaan, että me metsästämme eläimemme sukupuuttoon hyötyä saadaksemme, koska silloin olette selvästi tietämättömiä ....... ja suoraan sanottuna mielestäni emotionaalisia idiootteja!

Stephen Sutherland

Kuvassa PH:n rekisterivihko (PH = Professional Hunter).

Jokaisesta jahdista seuraavat tiedot täytetään rekisteriin.

1) Jahdin aloitus- ja lopetuspäivämäärät
2) Provinssi jossa metsästys on suoritettu
3) Ammattimetsästäjän tiedot
4) Asiakkaiden tiedot
5) Metsästyspalveluyrityksen tiedot
6) Farmin nimi ja rekisterinumero
7) Hallinnollinen piiri
8) Maanomistajan nimi ja kotiosoite
9) Metsästysluvan tai lisenssin numero
10) Riistan kaatopäivämäärä
11) Riistalajin nimi
12) Metsästetyn riistan kokonaismäärä
13) Kaadetun riistan sukupuoli
14) Trofeen tiedot
15) Osoite, johon trofee lähetetään.

Rekisteriin merkitään tiedot kaikesta metsästetystä riistasta ja lomakkeen kopio lähetetään luonnonsuojeluviranomaisille.Tässä alkuperäinen viesti:

Hi Jaska

You asked me to give you my opinion on something that I feel VERY strongly about. I always grab the opportunity to voice my opinion in this matter because the animal rights people have no idea how the hunting industry operates.

So.....let me begin.

In 1963 there was three, yes only three farms within the borders of South Africa which exclusively dedicated to game farming. (Game: meaning wild animals found their natural habitat). The reason for this is that agriculture and cattle farming was the dominant source of income for farmers. Over the last five decades "Game" farming has increased to the extent where it now referred to as a conservation revolution. Today there is no less than 10 000 farms dedicated to sole purpose of farming with wild animals in their natural habitat. Why is this, and what would cause this sudden phenomenon. The answer is quite simple.....value. The value of the animals is what makes farmers prefer game over livestock. So now we have a situation where thousands of farmers are actively involved with breeding good quality game.

 Throughout Africa the game populations are on the decline, except for two countries that stand out head and shoulders above the rest, South Africa and Namibia. ( It's ironic that in the countries where the game is in decline is where the hunting has been stopped) In both these countries the hunting industries are tightly controlled by legislation regarding the minimum requirements for land owners to have animals hunted on their farms. For example, if a farm is 100 hectares the only certain small species are allowed to kept and only so many hectares per animal are stipulated. So no overpopulation on the farm can take place. As the size of the farm increases so does the allowed species increase. For example the minimum size of a farm to keep Elephant is 10 000 hectares. Furthermore the Department of Nature conservation is very strict about hunting permits and abiding to hunting regulations. I as a professional hunter have to fill in a hunting register after every single hunt. There are five copies of the register that go.

1) The client
2) Nature conservation
3) The outfitter
4) The taxidermist
5) Remains in the professional hunters book. 

So not a single hunt gets done without the knowledge of the relevant Nature conservation authorities.
Furthermore in cases of lion, hippo, elephant, rhino, leopard and hyena a permit must be issued before the hunt commences so the Nature Conservation MUST approve the hunt before it even starts. With Elephant and leopard a CITES tag must be issued which means that CITES themselves have approved the hunting of those animals. 

South Africans love game meat, we always have and we always will. There are thousands of hunters that go out every hunting season and look for a prime animal to hunt for the pot. Man has been doing this for thousands of years. Today however animals are bred in captivity fed all kinds of artificial stimulants and then killed and slaughtered for meat...........what is the difference !? 

Farmer A farms with cattle for financial gain, farmer B farms with game for financial gain. Farmer A takes his cattle to the abattoir, farmer B has a keen hunter come and hunt the animal. Both animals end up dead, both animals get eaten. Both animals have contributed to the economy, both animals have been harvested for which they where intended. So if the client takes a trophy home of the animal he hunted SO WHAT, he proud of his hunt and his trophy, so good for him!?

There is no such thing as "Garden Hunting" in South Africa, and if does exist it, it is outside the law. I do not know of anybody that practises this and I'm sure that such a venture will end up court and a jail term very quickly. As I mentioned before, there are minimum requirements that a farmer has to adhere to before he can keep a certain species. 

In the past animal rights groups have interfered with African countries and there land policies. Case in point Botswana and the elephant hunting that was stopped there through outside interference. Today Botswana has areas that fast becoming semi desert as a result of extreme elephant over populations. Elephants are very destructive on the habitats that they live in, and with man fencing them in, (even though the areas are bigger than most European countries). they will in a very short time destroy that habitat. Large tracts of land in Botswana will possibly never recover from this interference by outside organizations. It's the people of Botswana that are suffering, where are these organizations now, they are silent, they failed the country and they know it. What gives 20 year old elephant more right to life that 150 year old tree, who are they to decide for the Botswana people that their elephants are worth more than their vegetation !? 

The hunting industry in South Africa is worth 9.3 billion rand per year (640 000 000 Euros). 
The amount of people across all race groups that depend on this industry is hundreds of thousands of people, and with their dependants it's way over a million individuals that depend on this industry alone.
So when overly emotional people that have nothing better to do with their time start emotionally based arguments about something they actually know very little about I GET MAD ! Go save the Bengal Tigers, they need saving ! save the Panda, it needs saving, save anything that is endangered by all means, in fact I support these initiatives. But don't tell me we are hunting our animals to extinction for profit, because then you clearly are uneducated.......and quite frankly in my opinion an emotional IDIOT !   


Stephen Sutherlandkeskiviikko 20. elokuuta 2014

STT:n uutisiin ei voi luottaa


Jo pidempään on ollut selvää, ettei MTV3:n uutisoinnissa ole haluttu tehdä eroa pahantahtoisten mielipiteiden ja totuuteen pyrkivän uutisoinnin välillä. Tänään sitten lopulta selvisi, ettei STT:n uutisiinkaan voi enää luottaa. STT ja MTV3 levittävät täysin kritiikittä metsästyksen vastustajien valheellista propagandaa.

Käydäänpä läpi koko uutinen, joka on provosoivasti otsikoitu: ”Yhä useampi turisti haluaa ampua uhanalaisen eläimen”, kohta kohdalta (punainen teksti):

Eteläiseen Afrikkaan suuntautuva metsästysturismi on yhä suositumpaa, kertoo Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY.

SEY:n tietojen mukaan eteläisessä Afrikassa käy vuosittain tuhansia länsimaalaisia turisteja, jotka haluavat ampua uhanalaisen eläinlajin edustajan ja ottaa siitä mukaan trofeen eli metsästysmuiston.  

Saman olisi voinut kertoa myös näin (sininen teksti):

Eteläiseen Afrikkaan suuntautuva metsästysturismi on yhä suositumpaa, kertoo Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY.

STT:n tietojen mukaan eteläisessä Afrikassa käy vuosittain tuhansia länsimaalaisia turisteja, josta on ollut merkittävä apu maan alavireiselle taloudelle. Tällä kestävän kehityksen ehdoilla tapahtuvalla luontomatkailulla on tärkeä osa myös luonnonsuojelullisesti, koska maan talous nojaa edelleenkin liiaksi kaivos, kaasu-, öljy- ja kemianteollisuuteen.

Turisteja varten tuhansia eläimiä pidetään vankeudessa. Tyypillisimmin turisti haluaa ampua leijonan, mutta vangittuina pidetään myös esimerkiksi sarvikuonoja, puhveleita ja tiikereitä. Turistit metsästävät eläimiä aidatuilla alueilla, millä varmistetaan, että metsästysturistin matka onnistuu.  

Metsästys Etelä-Afrikassa on erittäin tarkoin säädeltyä ja valvottua toimintaa. Maan riistakannat voivat nyt paremmin kuin koskaan sitten buurien maahantulon. Monia uhanalaisia tai jo lähes kadonneita lajeja on saatu elvytettyä elinvoimaisiksi metsästäjien toimesta. Aidatut alueet ovat tuhansien hehtaarien kokoisia, joissa tyypillisimmin saalistetaan runsaslukuisia antilooppeja ja pahkasikoja. Alueilla suojeltujen uhanalaisten eläinten suurin uhka on paikallisten rikollisten harjoittama salametsästys, sekä asutuksen ja maatalouden holtiton leviäminen.

SEY huomauttaa, että villien eläinten kasvatus, aitaaminen ja tarhametsästys uhkaavat sekä eläinten hyvinvointia että luonnonvaraisia eläinkantoja. SEY:n mukaan villejä leijonia on Etelä-Afrikassa 2000, kun turistien ammuttaviksi vangittuja on 5000.  

STT huomauttaa, että villien eläinten kasvatus ja aitaaminen ovat pelastaneet mm. leveähuulisarvikuonon (White Rhino) sukupuutolta. Riistaa kasvatetaan ja suojellaan yksityisillä riistatiloilla ekologisesti kestävän metsästyksen tarpeisiin. Nämä kokonaiset eläinpopulaatiot ja geenipankit jäisivät perustamatta ja suojelematta, ellei niitä rahoitettaisi metsästyksestä saaduilla tuloilla.

-Koko teollisuus, jossa eläimiä jalostetaan intensiivisesti ja jossa leijonia ja muita petoeläimiä pidetään suljetuissa tiloissa, jotta jännitystä hakevat turistit voivat ampua niitä, on yksi räikeimpiä kuviteltavissa olevia eläinten hyväksikäytön muotoja, sanoo ympäristönsuojeluun vihkiytynyt toimittaja Ian Michler SEY:n tiedotteessa.  

Michlerin mukaan tavallisten maatilojen muuntaminen riistankasvatus- ja metsästystarhoiksi lisääntyy Etelä-Afrikassa voimakkaasti.   

Etelä-Afrikan riistatiloilla luonnonmukaisissa olosuhteissa vapaana kasvaneesta riistasaaliista hyödynnetään ihmisravinnoksi kaikki siihen soveltuvat osat ja siihen kelpaamattomat osat muilla tavoin lähes 100 prosenttisesti. Riistatiloilla vapaana kasvavat eläimet elävät hyvän ja turvatun elämän ihmisen suojeluksessa ilman hyväksikäyttöä.

Tavallisten maatilojen muuntaminen riistankasvatus- ja metsästystarhoiksi lisääntyy Etelä-Afrikassa voimakkaasti, näin palautuu yhä enemmän ihmisen raivaamia alueita luonnontilaisiksi. 


Journalistin ohjeet on Suomen Journalistiliiton laatima ammatillinen eettinen ohjeistus sanomalehtien, tv-kanavien ja vastaavien viestimien toimittajille. Tässä uutisessa selvästi rikottiin ainakin näitä:

Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen


8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.
10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.


Toimittajan tulisi tällaista uutista SEY:n tiedotteen pohjalta kirjoittaessaan tajuta, että kyseessä on poliittinen järjestö, joka tuottaa medialle poliittisesti värittynyttä ja tarkoitushakuista tietoa. He ovat tässäkin tapauksessa fundamentalistisesti vastustamassa metsästystä, ja käyttävät toimittajien sekä suuren yleisön tietämättömyyttä Etelä-Afrikan tilanteesta sumeilematta hyväkseen.

Kannattaa lukea, ettei tarvitse luulla:
lauantai 9. elokuuta 2014

Jäisenä paistettu pihvi on parempi


Tähän asti pakastettuja pihvejä on ohjeistettu sulattamaan rauhallisesti jääkaapissa pari vuorokautta. Suoraa pakastimesta jäisenä paistetusta pihvistä tulee kuitenkin rakenteeltaan parempi ja maultaan mehevämpi, todistaa oheinen video.

Ohjeet yksinkertaistettuna:


Pakasta pihvi kuivapintaisena
Kuumenna paistinpannulla riittävästi öljyä
Ruskista 90 sekuntia per puoli
Siirrä 135°C asteiseen uuniin ritilälle
Tuuman paksuinen pihvi valmistuu 18-20 minuutissa

(tarkista mittarilla haluamasi kypsyys, medium 55°C )


perjantai 8. elokuuta 2014

Petoryhmän vetäjä erotettiin vihapuheen vuoksi


Metsästyksen vastustajat VOL1-nimiseen Facebook-ryhmään ei hyväksytä metsästysmyönteisiä. Kuva on kuvakaappaus ryhmän sivulta.

Suomen luonnonsuojeluliiton toimijoilla on mielipiteenvapaus, mutta vihapuhetta ei hyväksytä. Suomen luonnonsuojeluliitto erotti petoryhmän puheenjohtajan, koska hän kirjoitti metsästäjistä raa’asti.
”Jos on pakko ampua, niin ampukaa metsästäjät toisianne ja jättäkää eläimet rauhaan”, petoryhmän Ulla Räsänen kommentoi metsästystä vastustavassa Facebook-ryhmässä.

Sittemmin pitkä viesti on poistettu sivulta.

Luonnonsuojeluliiton hallituksen puheenjohtajan Risto Sulkavan mukaan puheenjohtajan vaihto oli ainoa vaihtoehto.

”Kuulin asiasta viime viikon torstaina, ja perjantaina teimme linjauksen, ettei Räsänen voi toimia petoryhmän puheenjohtajana. Katsotaan syksyllä seuraavassa kokouksessa, kenestä tulee seuraava”, Sulkava kertoo.
Vihapuhetta ei hyväksytä

Räsänen oli kirjoittanut tekstin jo ennen kuin petoryhmää oli perustettu. Sulkavan mukaan tämä ei ollut tuolloin edes Luonnonsuojeluliiton jäsen.

”Siitä huolimatta katsoimme parhaaksi erottaa hänet. Vanhoistakin hölmöyksistä joutuu joskus kärsimään.”
Sulkavan mukaan Luonnonsuojeluliiton toimijoilla on mielipiteenvapaus, mutta vihapuhetta ei hyväksytä. Hän kertoo saaneensa itsekin lähipäivinä vihapostia sen jälkeen, kun tieto Räsäsen kirjoituksesta alkoi levitä netissä.

Kohu lähti liikkeelle viime viikon keskiviikkona, kun suosittu metsästysaiheinen blogi kirjoitti Facebookin ryhmästä ”Metsästyksen vastustajat VOL 1”.

Ryhmässä on toistasataa jäsentä, ja siellä parjataan metsästystä kovin sanoin. Blogitekstin kommenteissa on kuvakaappaus Räsäsen poistetusta tekstistä.

Metsästäjäliiton järjestötiedottaja Kai Tikkusen mukaan Metsästyksen vastustajat -ryhmässä on paljon ylireagointia ja virhekäsityksiä.

”Mielelläni keskustelisin heidän kanssaan asioista vaikka kasvotustenkin, mutta he eivät halua.”
EMILIA LAVONEN

Lue lisää tämän päivän perjantain Maaseudun Tulevaisuudesta.

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/petoryhm%C3%A4n-vet%C3%A4j%C3%A4-erotettiin-vihapuheen-vuoksi-1.67717

keskiviikko 6. elokuuta 2014

Täytetyt hampurilaiset ja Big Macin resepti


Juttu alkoi siitä, kun näin työkaverillani käytössä Triscalen keittiövaa’an. Todella kätevä vehje, ravintolaresepteissä mitat ilmoitetaan useimmiten painoina, eikä tilavuusmittoina niin kuin kotiohjeissa tavallisesti. Parasta tässä vaa’assa on pieni koko (sopii veitsilaukkuun, taskuun tai lusikkalaatikkoon), tarkkuus 1 g – 5 kg ja käytettävyys (mahdollisuus nollata jokaisen aineksen jälkeen). Niinpä laitoin Triscalen tilaukseen myös itselleni.
Tilausta tehdessä törmäsin kätevään  StufZ-hampurilaispuristimeen. Hampurilaispuristin ei tietenkään ole mitenkään välttämätön, mutta sillä saa helposti tehtyä ammattimaisen tasalaatuista jälkeä ja paremman rakenteen jauhelihapihveille. Tämän puristimen lisäerikoisuus on se, että sillä voi tehdä myös täytettyjä pihvejä. Pihvin sisään saa kätevästi esimerkiksi aurajuustotäytteen tai vaikka cheddaria, jalapenoja ja pekonia. Täytteissä lähinnä mielikuvitus on rajana ja toki näitä jauhelihapihejä voi tehdä muutoinkin, kun hampurilaisen väliin. Puristinta käytettäessä ei jauhelihaan tarvitse lisätä mitään ylimääräisiä sideaineita (kananmunaa tai korppujauhoa) vain mausteet riittävät.


Täältä löytyvät aidon Big Macin ohjeet: