keskiviikko 20. elokuuta 2014

STT:n uutisiin ei voi luottaa


Jo pidempään on ollut selvää, ettei MTV3:n uutisoinnissa ole haluttu tehdä eroa pahantahtoisten mielipiteiden ja totuuteen pyrkivän uutisoinnin välillä. Tänään sitten lopulta selvisi, ettei STT:n uutisiinkaan voi enää luottaa. STT ja MTV3 levittävät täysin kritiikittä metsästyksen vastustajien valheellista propagandaa.

Käydäänpä läpi koko uutinen, joka on provosoivasti otsikoitu: ”Yhä useampi turisti haluaa ampua uhanalaisen eläimen”, kohta kohdalta (punainen teksti):

Eteläiseen Afrikkaan suuntautuva metsästysturismi on yhä suositumpaa, kertoo Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY.

SEY:n tietojen mukaan eteläisessä Afrikassa käy vuosittain tuhansia länsimaalaisia turisteja, jotka haluavat ampua uhanalaisen eläinlajin edustajan ja ottaa siitä mukaan trofeen eli metsästysmuiston.  

Saman olisi voinut kertoa myös näin (sininen teksti):

Eteläiseen Afrikkaan suuntautuva metsästysturismi on yhä suositumpaa, kertoo Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY.

STT:n tietojen mukaan eteläisessä Afrikassa käy vuosittain tuhansia länsimaalaisia turisteja, josta on ollut merkittävä apu maan alavireiselle taloudelle. Tällä kestävän kehityksen ehdoilla tapahtuvalla luontomatkailulla on tärkeä osa myös luonnonsuojelullisesti, koska maan talous nojaa edelleenkin liiaksi kaivos, kaasu-, öljy- ja kemianteollisuuteen.

Turisteja varten tuhansia eläimiä pidetään vankeudessa. Tyypillisimmin turisti haluaa ampua leijonan, mutta vangittuina pidetään myös esimerkiksi sarvikuonoja, puhveleita ja tiikereitä. Turistit metsästävät eläimiä aidatuilla alueilla, millä varmistetaan, että metsästysturistin matka onnistuu.  

Metsästys Etelä-Afrikassa on erittäin tarkoin säädeltyä ja valvottua toimintaa. Maan riistakannat voivat nyt paremmin kuin koskaan sitten buurien maahantulon. Monia uhanalaisia tai jo lähes kadonneita lajeja on saatu elvytettyä elinvoimaisiksi metsästäjien toimesta. Aidatut alueet ovat tuhansien hehtaarien kokoisia, joissa tyypillisimmin saalistetaan runsaslukuisia antilooppeja ja pahkasikoja. Alueilla suojeltujen uhanalaisten eläinten suurin uhka on paikallisten rikollisten harjoittama salametsästys, sekä asutuksen ja maatalouden holtiton leviäminen.

SEY huomauttaa, että villien eläinten kasvatus, aitaaminen ja tarhametsästys uhkaavat sekä eläinten hyvinvointia että luonnonvaraisia eläinkantoja. SEY:n mukaan villejä leijonia on Etelä-Afrikassa 2000, kun turistien ammuttaviksi vangittuja on 5000.  

STT huomauttaa, että villien eläinten kasvatus ja aitaaminen ovat pelastaneet mm. leveähuulisarvikuonon (White Rhino) sukupuutolta. Riistaa kasvatetaan ja suojellaan yksityisillä riistatiloilla ekologisesti kestävän metsästyksen tarpeisiin. Nämä kokonaiset eläinpopulaatiot ja geenipankit jäisivät perustamatta ja suojelematta, ellei niitä rahoitettaisi metsästyksestä saaduilla tuloilla.

-Koko teollisuus, jossa eläimiä jalostetaan intensiivisesti ja jossa leijonia ja muita petoeläimiä pidetään suljetuissa tiloissa, jotta jännitystä hakevat turistit voivat ampua niitä, on yksi räikeimpiä kuviteltavissa olevia eläinten hyväksikäytön muotoja, sanoo ympäristönsuojeluun vihkiytynyt toimittaja Ian Michler SEY:n tiedotteessa.  

Michlerin mukaan tavallisten maatilojen muuntaminen riistankasvatus- ja metsästystarhoiksi lisääntyy Etelä-Afrikassa voimakkaasti.   

Etelä-Afrikan riistatiloilla luonnonmukaisissa olosuhteissa vapaana kasvaneesta riistasaaliista hyödynnetään ihmisravinnoksi kaikki siihen soveltuvat osat ja siihen kelpaamattomat osat muilla tavoin lähes 100 prosenttisesti. Riistatiloilla vapaana kasvavat eläimet elävät hyvän ja turvatun elämän ihmisen suojeluksessa ilman hyväksikäyttöä.

Tavallisten maatilojen muuntaminen riistankasvatus- ja metsästystarhoiksi lisääntyy Etelä-Afrikassa voimakkaasti, näin palautuu yhä enemmän ihmisen raivaamia alueita luonnontilaisiksi. 


Journalistin ohjeet on Suomen Journalistiliiton laatima ammatillinen eettinen ohjeistus sanomalehtien, tv-kanavien ja vastaavien viestimien toimittajille. Tässä uutisessa selvästi rikottiin ainakin näitä:

Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen


8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.
10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.


Toimittajan tulisi tällaista uutista SEY:n tiedotteen pohjalta kirjoittaessaan tajuta, että kyseessä on poliittinen järjestö, joka tuottaa medialle poliittisesti värittynyttä ja tarkoitushakuista tietoa. He ovat tässäkin tapauksessa fundamentalistisesti vastustamassa metsästystä, ja käyttävät toimittajien sekä suuren yleisön tietämättömyyttä Etelä-Afrikan tilanteesta sumeilematta hyväkseen.

Kannattaa lukea, ettei tarvitse luulla: