maanantai 7. heinäkuuta 2014

Mitä järkeä on merimetson tolkuttomassa suojelussa?
BirdLife sai läpi tolkuttoman valituksensa


Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämät merimetsojen metsästysluvat ja palauttanut ne uudelleen käsittelyyn. ELY-keskus oli myöntänyt luvat Kristiinankaupungin ja Oravaisten-Monån alueille.

Kristiinankaupungin rannikkoalueille lupa oli myönnetty 200-300 merimetson ja Oravaisten-Monån alueella 100 merimetson metsästämiseen. Päätöksistä valittivat Suupohjan lintutieteellinen yhdistys sekä Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhidtys.

Hallinto-oikeuden mukaan merimetson kalavesille aiheuttaman vahingon on oltava vakava, että metsästyslupa voidaan myöntää. Hallinto-oikeus katsoo, että nyt tehdyissä metsästyshakemuksissa oleva yleisluonteinen selvitys ei ole riittävä osoittamaan merimetsojen kalastukselle ja kalakannoille aiheuttamaa vakavaa vahinkoa kyseessä olevalla alueella.

Mikäli metsästylupien hakijat eli alueilla toimivat kalastajat haluavat edelleen merimetsojen hävittämistä, niiden tulee palauttaa asia uudelleen ELY-keskuksen käsiteltäväksi.


Lähde:

http://yle.fi/uutiset/hallinto-oikeus_kumosi_merimetsojen_metsastysluvat/7342903