maanantai 3. kesäkuuta 2013

Viron uusi metsästyslaki


Kauan odotettu uusi metsästyslaki astui Virossa voimaan viime lauantaina 1.6.2013. Laki on kokonaisuudessaan viroksi luettavissa täältä.

Lakiteksti tuppaa olemaan hankalasti luettavaa lähes aina ja varsinkin vieraalla kielellä. Niinpä olen virolaisten tuttavieni kautta yrittänyt saada selville, mikä muuttui. Yhtenäistä ja selkeää käsitystä muutoksista tuntuu olevan vaikea löytää. Lisäksi lakiin on mahdollisesti tulossa muutoksia vielä ihan tuoreeltaan, useiden valitusten myötä. Tässä muutamia esillenostoja meitä turisteja enemmän koskettavista muutoksista:


  • Pienriistan metsästys sallitaan myös jousella, ei kuitenkaan varsijousella. Jousimetsästystä varten tarvitaan metsästyskortti ja jousiammuntakoetodistus.
  • Lyijyhaulikielto vesilintujahdeissa. Kielto on voimassa kuten Suomessa, eli paikasta riippumatta ja koskien kaikkia vesilintuja sorsasta hanheen.
  • Metsästyksenjohtaja ei enää tarvitse erityistä koulutusta, vaan siihen riittää metsästysoikeus ko. alueella ja metsästyskortti. Näin lähes kuka tahansa metsästäjä voi toimia metsästyksenjohtajana. Samoin kuka tahansa maanomistaja voi järjestää pienriistajahteja myös turisteille. Suurriistajahteihin vaaditaan sen sijaan edelleen 5.000 hehtaarin yhtenäinen metsästysalue.
  • Mahdollisesti jatkossa Virossa voidaan vaatia nähtäväksi Suomalainen korkeintaan kaksi vuotta vanha karhu- tai hirvikoetodistus. Suomalainen korttihan on täällä voimassa kolme vuotta, mutta ei siis käyne todistukseksi Virossa enää kolmantena vuotena. Kokeessa on siis jatkossa käytävä vähintään kahden vuoden välein.


Nämä tulkinnat ovat siis nopeasti koottuja parhaita arvauksia, eli luuloja eri lähteistä saamieni tulkintojen pohjalta. Tarkennan näitä lakimuutoksia heti, kun tieto asiasta lisääntyy ja varmentuu :)

Laajemmin tietoa metsästyksestä Virossa löydät täältä!