maanantai 13. lokakuuta 2014

Merimetson kotikutoinen suojelu


Merimetso on levittäytynyt ja lisääntynyt erittäin voimakkaasti Itämeren rantavaltioiden alueella 1980-luvulta lähtien. Tällä hetkellä Itämeren maissa elää satoja tuhansia merimetsoja (noin 158 100 pesivää paria). Suomessa merimetson pesimäkanta kasvoi 10 parista 16 000 pariin vuosina 1996–2009. Kannan kasvu ja siitä aiheutuneet ympäristötuhot ovat olleet aivan omaa luokkaansa. Kesällä 2013 Suomen merialueilla pesi noin 18 660 paria ja osuus Itämeren maiden pesimäkannasta oli noin 10 prosenttia. Merimetson rauhoitus manner-Suomessa perustuu EU-lainsäädäntöön (lintudirektiivin 9 artikla).

Ympäristöhallinto piilottelee EU-direktiiviviidakossa ja antaa ymmärtää, että se estää merimetsokannan harventamista. Kannan rajoittaminen olisi kuitenkin täysin mahdollista samaisen lintudirektiivin perusteella ympäristöhallinnon itsensä myöntämin poikkeusluvin, jos he eivät vastustaisi asiaa näin jyrkästi. Lupien saanti onkin ollut hankalaa, osin jopa täysin mahdotonta kotikutoisen ja asenteellisen direktiivitulkinnan takia.

Kuitenkin vuosina 2001 – 2006 lintudirektiivin 9 artiklan perusteella EU-maissa tapettiin poikkeusluvalla 234 937 merimetsoa. Pelkästään Ranskan osuus tästä oli 132 388 yksilöä. Tanskassa vuonna 2011 pesivää parimäärää vähennettiin 40 000 yksilöstä 25 000 yksilöön estämällä lisääntymistä.

Merimetsokantojen rajoittaminen poikkeusluvilla olisikin täysin mahdollista myös Suomessa lintudirektiivin 9 artiklan 1 kohdassa mainituilla ehdoilla:

"Jäsenmaat voivat, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole poiketa 5, 6, 7 ja 8 artiklasta seuraavin perustein: 

a) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi 
- lentoturvallisuuden turvaamiseksi 
- viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan 
vakavan vahingon estämiseksi, 
- kasviston ja eläimistön suojelemiseksi;"

Merimetsojen aiheuttamat tuhot saaristoluonnolle eivät siis ole EU:n syytä, vaan omien pienien vihreiden virkamiestemme tekosia.Lähteitä:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajien_seuranta/Merimetsoseuranta

http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/merimetso.shtml

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/yleist%C3%A4/tilaajapalvelu/jakelu/reipas-ministeri-1.68485

http://fi.wikipedia.org/wiki/Merimetso