tiistai 11. maaliskuuta 2014

Suomen luonnonsuojeluliitto jatkaa valehteluaan


Suomen luonnonsuojeluliitto jatkaa hyväksi havaitsemiaan Joseph Goebbelsin oppeja valheellisissa kannanotoissaan:kun kerrot valheen, kerro iso ja pysy siinä” sekä ”propagandan väitteet on suunniteltava tyhmimmän kadunmiehen käsityskyvyn mukaan”.Väite:


Tohmajärven Värtsilän alueella on ollut jo useamman vuoden ajan luvattomia haaskoja aivan asutuksen välittömässä läheisyydessä. Haaskoilla on tavattu laitonta eläinperäistä bse/tse-riskin materiaalia, mm. lampaita ja nautoja. Luvattomien ja luvallisten haaskojen yhteisvaikutuksesta on alueelle muodostunut poikkeuksellinen haaskahoukutin, joka jo vuosien ajan on synnyttänyt väärää mielikuvaa ihmisasutuksen lähistölle hakeutuvista häirikkösusista. Sen lisäksi, että haaskoja aivan ilmeisesti käytetään salametsästyksen houkuttimina, ovat lukuisat petohavainnot mahdollistaneet myös virallisten poikkeuslupien hakemista muka häirikköyksilöiden ampumiseen.  Fakta:


Itä-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan, että heille on tehty tänä talvena alueelta 6-9 ilmoitusta mahdollisesta luvattomasta haaskasta. Kaikki ilmoitetut paikat on käyty läpi, ja yhden osalta tehdään jatkoselvityksiä. Tässä vaiheessa kyseessä ei kuitenkaan ole rikostutkinta, eikä poliisi epäile asiasta metsästäjiä.

Haaskanpito on toimintaa, jolla eläimiä houkutellaan ravinnon avulla ruokintapaikalle ja jonka tarkoituksena on valokuvata, katsella tai metsästää eläimiä. Haaskaa voidaan pitää myös yksinomaan eläinten ruokintatarkoituksessa, esimerkiksi uhanalaisten petolintujen kohdalla.

Haaskanpitäjiä voivat olla yksittäiset toimijat, jotka käyttävät haaska-aineksena omia kuolleita tuotantoeläimiään tai luontokuvaajat ja luontomatkailuyrittäjät, jotka hankkivat haaska-aineksen maatiloilta tai elintarvikealan laitoksista. Luonnonvaraisten eläinten teurasjätteiden käytöstä ei tarvitse ilmoittaa viranomaisille. Tuotantoeläinten käyttäminen haaskana vaatii aina vähintään ilmoituksen kunnaneläinlääkärille. Metsästäjillä on käytössään runsaasti (usein ylitarjontaakin) hirvien ja muiden luonnonvaraisten eläinten raatoja ja teurassivutuotteita sekä kaloja, että niiden perkuujätteitä.
Metsästäjät eivät käytä nautojen ja lampaiden ruhoja haaskana, siihen ei ole tarvetta ja se on kiellettyä.

Metsästäjät käyttävät pienpetohaaskoja poistaakseen mm. luonnolle vahingollisia vieraspetoja ja tekevät näin ollen arvokasta luonnonsuojelutyötä. Haaskojen käytöstä salametsästystarkoituksissa ei ole muuta todistetta kuin Suomen luonnonsuojeluliitto pahantahtoinen väite. Ilkeitä väitteitä vailla pohjaa on tapana kutsua panetteluksi ja valehteluksi.Väite:


Suomen tiukasta aselupakäytännöstä seuraa, että kaikki salametsästäjät (poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa) ovat myös metsästysseuroihin kuuluvia järjestäytyneitä metsästäjiä. Salametsästyksen kitkeminen on siten ensisijaisesti metsästäjäjärjestöjen vastuulla. Tyhjien puheiden, ongelmien kiistämisen ja peittelyn tilalle tarvitaan tekoja. Salametsästyksen jatkuminen vaarantaa koko metsästysharrastuksen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden. Fakta:


Ensinnäkin salametsästysväitteet ovat täysin vailla todisteita ja siten tuulesta temmattuja. Toiseksi Suomen Metsästäjäliitto tuomitsee salakaadot. Koska mahdollinen salametsästys on luonteensa mukaisesti salaista ja laitonta, on sen tutkinta ja syyllisten kiinniottaminen poliisin vastuulla. Metsästysseurojen vastuulla ei ole noitavainojen tai puskakäräjien järjestäminen tyhjien vihapuheiden perusteella. Metsästysseurat kunnioittavat metsästyksen säädöksiä ja erottavat salakaatoon syyllistyneen jäsenensä. Tämä onkin lähinnä muodollinen mielenilmaus, koska metsästysrikokset seuraa lähes poikkeuksetta aseen ja aselupien menetys, sekä metsästyskieltotuomio.

Aivan yhtä hyvin voisi kysyä hyväksyvätkö luontojärjestöt laittoman oologian tai vaikkapa huumausaineiden viihdekäytön. Molempia ilmiöitä esiintyy todistetusti heidän jäsenkunnassaan, mutta yhtään niistä irtisanoutuvaa kannanottoa ei ole mediassa näkynyt, saati tietoja erotetuista jäsenistä. ”Tyhjien puheiden, ongelmien kiistämisen ja peittelyn tilalle tarvitaan tekoja.”

Metsästysharrastuksen tulevaisuuden ja sen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden vaarantuminen ei johdu metsästäjien piittaamattomuudesta, vaan luontojärjestöjen mediassa esittämästä valheellisesta propagandasta.


Lähteitä:

http://yle.fi/uutiset/p-kn_luonnonsuojelupiirin_raju_vaite_luvattomilla_haaskoilla_salametsastysta_susilupia_petopelkoa_ja_koulukyydityksia/7129192

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/kuolleet+elaimet/haaskakaytto

http://riista.fi/metsastys/ohjeita-metsastajalle/metsastystavat/pienpetohaaska/

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka-ja-talous/mets%C3%A4st%C3%A4j%C3%A4liitto-tuomitsee-salakaadot-1.32351

http://fi.wikipedia.org/wiki/Oologia


3 kommenttia:

 1. http://yle.fi/uutiset/metsastajien_vastaus_p-kn_luonnonsuojelupiirille_suurpetojen_kannanhoito_ei_parane_perattomilla_vaitteilla/7130739

  Metsästäjät ovat vastanneet pikaisesti ja kipakasti Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin väitteisiin salametsästyksestä ja luvattomista haaskoista Tohmajärven Värtsilän alueella. Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin mukaan luonnonsuojelupiiri jatkaa totuuden vastaisilla väitteillään metsästäjien mustamaalaamista ja pyrkii kääntämään yleistä mielipidettä metsästyksen vastaiseksi.

  Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri epäilee, että metsästäjien maineen mustamaalauksen lisäksi luonnonsuojelupiiri pyrkii väitteillään vaikuttamaan sudenhoitosuunnitelman valmisteluun, jonka kuulemistilaisuudet ovat juuri käynnistymässä.

  Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri julkisti maanantaina kannanoton, jonka ydin on, että Tohmajärven Värtsilässä on jo useiden vuosien ajan pidetty luvattomia haaskoja lähellä asutusta. Haaskoilla on helpotettu salametsästystä ja samalla lisätty tietoisesti suurpetovahinkoriskiä.

  Luonnonsuojelupiirin mukaan luvattomien ja luvallisten haaskojen yhteisvaikutuksesta on alueelle muodostunut poikkeuksellinen haaskahoukutin, joka jo vuosien ajan on synnyttänyt väärää mielikuvaa ihmisasutuksen lähistölle hakeutuvista häirikkösusista. Haaskojen sivuseurauksena lisääntynyt petopelko on johtanut muun muassa koulukyydityksiin.

  Lukuisat petohavainnot ovat mahdollistaneet myös virallisten poikkeuslupien hakemisen "muka häirikköyksilöiden ampumiseen".

  Kaikki metsästäjät eivät ole seuroissa

  Metsästäjien paikallinen edunvalvoja muistuttaa tiistaina julkistamassaan kirjelmässä, että poliisi on ilmoituksensa mukaan tarkastanut kaikki Värtsilän alueelta ilmoitetut haaskat. Samoin on tarkastettu kaikki suden salametsästystutkinnan yhteydessä ilmenneet haaskat. Yhden osalta selvitys on kesken ja kaikki muut haaskat on todettu laillisiksi.

  Metsästäjäpiirin porukkaa kirpaisee pahasti luonnonsuojelupiirin väite siitä, että kaikki salametsästäjät ovat järjestäytyneitä metsästäjiä, koska jokaisen aseen omistajan on Suomen tiukasta aselupakäytännöstä johtuen pakko kuulua metsästysseuraan.

  - Väite on täysin perätön. Aselain mukaan aseen hankinta- ja hallussapitoluvan voi saada muillakin kuin metsästysperusteilla, esimerkiksi ampumaharrastusta varten, julkilausumassa todetaan.

  Piiri huomauttaa, että laillista metsästystä voi harrastaa Suomessa ilman, että kuuluu metsästysseuraan.

  - Esimerkiksi Metsähallitus myy vuosittain useita kymmeniä tuhansia pienriistalupia ja runsaasti hirvilupaosoituksia joiden yhtenä myöntämisehtona on, että metsästäjällä ei ole muuta metsästysmahdollisuutta esimerkiksi metsästysseuran jäsenyyden kautta. Myös Pohjois-Karjalan alueella on useita Metsähallituksen lupa-alueita.

  Metsästäjien ja suojeluaktiivien autettava poliisia

  Kirjelmässä todetaan, että metsästyksen valvonta on lain mukaan poliisin tehtävä. Valvonta edellyttää käytännössä laajaa yhteistyötä, jossa metsästäjät ovat yksi toimija.

  - Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri on ollut helmi- ja maaliskuun aikana useita kertoja yhteydessä poliisiin ja riistakeskukseen metsästyksenvalvonnan tehostamiseksi. Yhteistyötä valvonnan tehostamiseksi jatketaan. Piiri on myös kehottanut metsästysseurojaan lisäämään alueidensa valvontaa.

  - Metsästäjät ovat ilmoittaneet ja tulevat myös jatkossa ilmoittamaan salametsästyshavainnoistaan tuoreeltaan poliisille. Toivottavasti myös luonnonsuojeluaktiivit tekevät samoin, Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ärähtää.

  VastaaPoista
 2. Asiapuhetta sinulta! :)

  VastaaPoista