keskiviikko 12. maaliskuuta 2014

Riistapainotteiset metsänhoitosuositukset


Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on julkaissut raportin, johon on koottu uusin tutkimustieto riistan huomioon ottamisesta metsätaloudessa.

- Metsänhoidon keinoilla voidaan parantaa useiden riistalajien, etenkin metsäkanalintujen elinympäristöjä. Monille metsänomistajille riistalajien suosiminen on tärkeä tavoite ja metsätalouden talousajattelua ei aina aseteta etusijalle, kertoo ympäristöasiantuntija Maria Lindén Tapiosta.

- Riistapainotteisen metsänhoidon perusteet voidaan raportin mukaan tiivistää kolmeen teemaan. Toimenpiteiden yhteydessä jätetään enemmän riistatiheikköjä alalle kuin tavanomaisessa metsänhoidossa. Hakkuiden suunnittelussa, menetelmien valinnoissa ja rajauksessa otetaan tavanomaista tarkemmin huomioon mustikanvarvikon säilyttäminen. Riistapainotteisessa metsänhoidossa painotetaan myös maanomistajan, metsästäjän, omaa päätösvaltaa metsänhoitomenetelmien valinnoissa ja kannustetaan niiden haltuunottoon.

Riistapainotteiset metsänhoitosuositukset –raportin voit ladata täältä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti