keskiviikko 16. tammikuuta 2013

Kansalaisaloite: Ampumaratojen ympäristölupaSuomen kansalaisilla on perustuslaissa turvattu oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Tämän valtiollisen tason vaikuttamiskeinon käyttäminen edellyttää, että aloitetta kannattaa vähintään viisikymmentätuhatta äänioikeutettua Suomen kansalaista kuuden kuukauden kuluessa.

Oikeusministeriön asianumero
OM 8/52/2013

Vireillepanija:
Asko Lampinen, Muhos


Aloitteen sisältö


Ympäristösuojelulain muuttaminen ampumaratoja koskevissa asioissa 

Esitän ympäristösuojelulain kohtaa muutettavaksi siten, että tutkimustulokset otetaan aina huomioon ympäristölupaa myönnettäessä. Ympäristölupa myönnetään vähintään kymmenen vuoden ajanjaksoissa, koska ampumaradan korjaaminen ja investoinnit eivät ole mahdollisia lyhyissä ajanjaksoissa. Vuosikymmeniä alueella olevan ampumaradan tilannetta seurataan, ei kielletä toimintaa, koska haitta- aineet eivät ole kulkeutuneet syvempään maaperään. Ampumaratojen kohdalla erityisesti tulisi ottaa huomioon maaperän happamuus, maaperän maalaji, vedenjohtavuus, orsiveden virtaussuunta, etäisyys pohjaveteen, etäisyys pohjaveden ottamoon ja alueen pohjaveden laatu sekä määrä. Myös edellä mainitut seikat tulisi vaikuttaa selkeästi ympäristölupiin. 

Lisäksi tulisi antaa vuosikymmeniä vanhoille (yli 30 vuotta vanhoille) ampumaradoille parempi oikeusturva meluvalituksiin nähden. Vanhojen ampumaratojen lähelle rakentavan valitusoikeutta tulisi rajoittaa, ennen rakennuslupaa mainituilla rajoittavilla ehdoilla. Kunnan kaavoittaessa vanhan ampumaradan läheisyyteen tulee kunnan ensisijaisesti rakentaa meluvallit ampumaradalle. Jos ampumarata joudutaan siitäkin huolimatta siirtämään pois nykyiseltä alueelta, kunta sitoutuu rakentamaan vastaavan ampumaradan kohtuulliselle etäisyydelle. Kohtuullinen etäisyys tarkoittaa alle 20 km. kuntakeskuksesta. (Koskee myös kuntaliitosten jälkeen lakkautettujen kuntien ampumaratoja)


Perustelut


Ampumaratojen sulkemisen suurin syy on epäselvästi kirjoitettu ympäristösuojelulaki, ampumaratoja koskevissa asiakohdissa. Ampumaradat ovat tärkeitä kokoontumispaikkoja metsästäjille, seuroille ja riistanhoitoyhdistyksille. Ampumaradoilla koulutetaan metsästäjiä, reserviläisiä ja poliiseja. Ampumaratoja tarvitsevat myös urheilijat harjoitteluun. Suomessa on 1,5 miljoonaa ampuma-asetta ja jokaisen tulisi opetella turvallinen aseiden käsittely ja asennekasvatus ampumaradalla. Lisäksi turhat ja huonot riistalaukaukset vähenevät ohjatulla ampumaharjoittelulla virallisilla ampumaradoilla. Nykyisen ampumarataverkoston lakkautus edesauttaa turvattomuutta ja johtaa suurempiin ympäristöriskeihin. 

Ampumaratojen omistajat joutuvat teettämään kalliita maaperä- ja pohjavesitutkimuksia, jotka pääsääntöisesti osoittavat, että maaperän pilaantumista ei ole tapahtunut. On luonnollista, että ampumaradan maaperän aivan pintakerroksessa 0-20 cm. syvyydellä on haitta-aineita. Vuosikymmeniä vanhoilla ampumaradoilla haitta-aineet ovat sitoutuneet kuitenkin pinta- ja humuskerrokseen. Tutkimustulokset ovat sen osoittaneet. Ympäristölupaa ei siitä huolimatta ole myönnetty ampumaradalle. Ampumaradan ympäristölupa on evätty varovaisuuteen nojaten eli perustuu ehkä ja jos sanoihin. Ampuma- aseissa käytetään kiinteässä muodossa olevia metalleja. Ampumaradalla ei käytetä nestemäisiä metalleja, kuten kaivostoiminnassa.


Toimintaa!


Asia on siis kaikin tavoin tärkeä ja merkittävä kaikille aseharrastajille/metsästäjille, joten käy kannattamassa aloitetta kätevästi linkistä:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/58


2 kommenttia:

  1. Ehdottomasti, kannatetaan! Ja kävin kannattamassa :)

    VastaaPoista
  2. Kiva kun kävit :) Nyt kannatusta tälle on jo 1.787 ihmiseltä. Hyvä alku, mutta paljon on vielä matkaa 50.000:n. Joten tästä kannattaa levittää sanaa kavereille sähköpostilla ja facessa. Käy kätevästi vaikka noilla napeilla tuossa tekstin jälkeen...

    VastaaPoista